POLECAMY
Polecamy / Konkursy / Ogólny regulamin konkursów

Ogólny regulamin konkursów

Regulamin konkursów organizowanych na antenie Akademickiego Radia Kampus, na portalu radiokampus.fm oraz na profilach Akademickiego Rada Kampus w serwisach społecznościowych, nie będących grami losowymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009 nr 201 poz. 1540).

par.1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursów jest Akademickie Radio Kampus (w skrócie AR Kampus), kod pocztowy 00-310 Warszawa ul. Bednarska 2/4, e-mail: promocja@radiokampus.fm oraz ich sponsorzy a koordynowane są one przez Biuro Promocji i Reklamy zwane dalej Organizatorem.
2. Konkursy są emitowane na antenie AR Kampus.
3. Fundatorem nagród jest AR Kampus lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród
4. Konkursy są realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Uczestnikami Konkursu może być każdy bez względu na wiek, płeć, wykonywany zawód itp. Z wyłączeniem:
- pracowników fundatorów nagród
- pracowników i praktykantów Radia Kampus
- innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu
- osób najbliższych wobec pracowników i innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu.
6. Każdy, z wyłączeniem osób, o których mowa w punkcie 5, par. 1, ma prawo brać udział w konkursach nieograniczoną liczbę razy. Na antenie można wygrać dwa razy w ciągu tygodnia, po drugim wygranym konkursie słuchacz nie ma prawa do innych nagród. Można wygrać raz w konkursie, który jest cykliczny i trwa dłużej niż jeden dzień. Nagrody nie podlegają wymianie.
7. Czas trwania konkursu ogłaszany jest przez prowadzącego konkurs na antenie AR Kampus.

par.2 Warunki uczestnictwa w konkursach

1. Konkursy są prowadzone według jednej z poniższych formuł:
- aby wziąć udział w konkursie należy zadzwonić na numer wskazany na antenie AR Kampus przez Prowadzącego i po uzyskaniu połączenia podać odpowiedź na pytanie zadane przez Prowadzącego.
-  aby wziąć udział w konkursie należy wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) na adres wskazany na antenie AR Kampus przez Prowadzącego podając odpowiedź na pytanie zadane przez Prowadzącego
- aby wziąć udział w konkursie należy wysłać krótką wiadomość tekstową (sms) na numer wskazany na antenie AR Kampus przez Prowadzącego podając odpowiedź na pytanie zadane przez Prowadzącego
2. Formuła danego konkursu jest określana przez Prowadzącego na antenie AR Kampus. Pytania określa Prowadzący na antenie AR Kampus.
3. W konkursach nie są brane pod uwagę SMS-y wysyłane za pośrednictwem sieci Internet.
4. W przypadku korzystania przez AR Kampus z numerów o podwyższonej płatności, koszt wysłania SMS-a lub koszt połączenia są podawane na antenie AR Kampus.
5. W przypadku, gdy formuła konkursów odbiega od w/w, szczegółowy regulamin będzie zamieszczany na stronie www.radiokampus.waw.pl

par.3 Nagrody

1. Nagrodami w konkursach mogą być książki, płyty CD, płyty DVD, bilety do kina, teatru, na koncerty itp. Nagrody w każdym przypadku określa Organizator, o czym słuchacze są każdorazowo powiadomieni poprzez stosowny komunikat antenowy przez prowadzącego konkurs lub w inny sposób, o którym decyduje Organizator.
2. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny.
3. W przypadku, gdy odbiór Nagród następuje osobiście w siedzibie Radia Kampus, nie zgłoszenie się do siedziby Radia Kampus, w celu odebrania nagrody, w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, oznacza wygaśnięcie prawa do tej nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Radia Kampus.
4. W przypadku, gdy wartość nagrody przekracza ustawową kwotę 760 zł Organizator zobowiązuje się do opłacenia podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości nagrody. Chyba, że szczegółowy regulamin stanowi inaczej.


par.4 Dane osobowe

1. Uczestnicy konkursów, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają AR Kampus do przetwarzania tych danych osobowych w celach organizacji danego konkursu, wydawania nagród.
2. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.)

par.5 Postanowienia końcowe

1. Zgłaszając się do udziału w konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie zastrzeżenia związane z Konkursem mogą być kierowane do Akademickiego Radia Kampus wyłącznie w formie pisemnej, na adres siedziby: ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa
4. Regulamin jest dostępny na stronie radiokampus.fm

Ta strona używa cookies i podobnych technologii.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację zastosowania tych narzędzi przez stronę radiokampus.fm.