Ada Florentyna Pawlak, Sebastian Szymański oraz Mariusz Markiewicz na antenie Radia Kampus opowiadają o związkach człowieka z techniką oraz o powstającym Towarzystwie Filozofii Techniki.