Charakter pisma to sprawa bardzo indywidualna. Jego dokładna analiza pozwala na sprawdzenie nie tylko autentyczności podpisu, ale również... cech osobowości przyszłego pracownika lub małżonka.

O tym, jak wiele można wyczytać z odręcznego zapisu opowiadała Karolina Gorzkowska, grafolog z Instytutu Psychografologii.

Rozmawiała Katarzyna Sak.